Webové aplikace

Front-end moduly k aplikaci Golemio - zobrazení dat, GUI k ovládacím nástrojům, prezentace dat a úkony nad zobrazenými daty (grafy, filtrování, grafické zpracování)

Client API Keys Management

GUI frontend pro veřejnost pro žádosti o a správu přístupových API klíčů - registrace uživatele a žádost o klíč, zadání a verifikace emailu, přidělení klíče. Zablokování klíče/přidělení nového.

Webová aplikace v React.js.

Client Panel

Webová aplikace pro zobrazení dat (zdrojem je Output Gateway datové platformy) a připravených dashboardů skrze externí BI nástroje (Grafana, PowerBI), s nastavením oprávnění zobrazení konkrétních datových sad. Ústředním prvkem je mapové zobrazení datových sad. Možnosti filtrování dat na mapě, zobrazení grafů, detailů a informací k datům.

Webová aplikace v React.js.

Permission Proxy Management

GUI frontend pro interní správce pro správu API klíčů, přístupových rolí, statistik o přístupech, apod. Nastavení ACL, blokování klíče, vygenerování nového pro konkrétní endpointy, s novými (bez) omezeními. Nastavení limitací, rate-limitů, přidávání nových dostupných endpointů (routes).

Webová aplikace v React.js.

Kód

Zdrojové kódy frontend modulů jsou uložené ve společném NRWL/NX monorepu. Každá aplikace je umístěná v podadresáři apps/{název-aplikace}:

gitlab.com/operator-ict/golemio/code/frontend

Zde najdete git repozitář s kompletními kódy modulu pod licencí MIT. Tento repozitář zároveň slouží jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme.