Řešení chyb

Případy chyb systému a jejich řešení

Chyba v datovém zdroji

PUSH data - případ výpadku externího systému, který nám aktivně posílá data nemáme příliš možností spolehlivě poznat (systém buď vypadl, přestal nám posílat data, zrovna žádná data neposlal nebo došlo k přerušení nebo zpoždění na síti). Pro tento případ máme realtime monitoring množství přijatých dat a alerting na časové okno bez dat. V případě takového alertu můžeme náš zdroj upozornit na výpadek v datech a předat k řešení na jejich straně.

PULL data - máme nastavený alerting na chybu dovolání se externího API nebo validace dat. V případě chyby řešíme s dodavatelem (nefunkční, nedostupné API, chybná data). Ukládáme log všech zaznamenaných chyb do databáze pro celkový pohled a případné dohledání historie nebo doplnění zveřejněné datové sady (pokud publikujeme datovou sadu jako OpenData, přidáme informaci o chybách/nedostupnosti dat, aby bylo uživatelům dat jasno, kde data chybí, kde je “mezera v datech” a jaká byla příčina, aby s tím mohli počítat v případě statistických výpočtů apod.).

Chyby v rámci jednotlivých modulů

Input Gateway

Logování přijatých dat a jejich počtu do InfluxDB + custom alerty na treshold a časy + normální error logy

Integration Engine

Custom errory do PostgreSQL, počty záznamů do InfluxDB.

Podle statusu/severity chyby, zda je ERROR/WARNING posílá Integration Engine zprávu zpět do RabbitMQ (nAck), nebo potvrdí její převzetí a zpracování s nekritickou chybou (Ack).

V RabbitMQ jsou nepřijaté, odmítnuté, nezpracované zprávy ukládány do “dead queue”, kde máme nastavený monitoring na jejich počet a možnost jejich manuálního zpracování/přehození do jiné fronty. V Dead Queue končí všechny zprávy které se nezpracují (skončí chybou severity error, neznámou chybou, nebo neskončí vůbec - vyprší jejich TTL).

Máme sepsané kódy a významy všech chyb. Na všechny chyby je nastaven alerting. Pokud identifikujeme nějaké chyby, které nemají vliv na běh systému nebo jsou “běžné”, explicitně u těchto známých chyb snižujeme jejich severitu na warning. Výpis všech chyb níže.

Connection Errors

1001: Error while connecting to {name}.

1002: {name} connection not exists. First call connect() method.

1003: Sending the message to exchange failed.

1004: Error while saving data to InfluxDB.

Datasources Errors

2001: Retrieving of the source data failed.

2002: Error while getting data from server.

2003: Error while parsing source data.

2004: Error while validating source data.

Transformations Errors

3001: Sorted Waste Containers were not set. Use method setContainers().

3002: {name} must be a valid number.

Models Errors

4001: Error while saving to database.

4002: Error while truncating data.

4003: Model data was not found.

4004: Error while getting from database.

4005: Error while validating data.

Workers Errors

5001: Error while updating {name}.

Chyba `5001` je zpracovávána jako `warning`

5002: Error while purging old data.

5003: Error while sending the POST request.

5004: Error while checking RopidGTFS saved rows.

5005: Worker and worker method must be defined.

Other Errors

6001: Method is not implemented.

6002: Retrieving of the open street map nominatim data failed.

Chyba `6002` je zpracovávána jako `warning`

6003: The ENV variable {name} cannot be undefined.

Output Gateway

Všechny výstupní API vrací standardní HTTP status kódy. Implementace v balíčku @golemio/errors. Standardní možné chyby v odpovědích z API jsou součástí OpenAPI specifikace - 404 Not Found, 401 Not Authorized, 403 Forbidden, 429 Too Many Requests, apod.

Errory v kódu (JS)

V rámci JS kódu v celém projektu používáme centralizované zpracování chyb, používáme vlastní balíček @golemio/errors, který rozšiřuje nativní JavaScript Error, ale umožňuje nám v rámci jeho odchycení zachytit mnohem více informací a poskytuje další funkcionalitu. Rozlišujeme mezi operativními a neoperativními chybami - chyba programu/programátora vs. očekávaná chyba v aplikaci, kterou aplikace umí zpracovat. Zachycujeme celý stack-trace (ale neposíláme uživateli), známe původ chyby.

Balíček @golemio/errors je snadno univerzálně použitelný i pro jiné projekty.