Integrace datové sady

Hlavní návod popisující postup integrace nové datové sady: od analýzy, přes implementaci příjmu PUSH dat/periodické stahování PULL dat, transformaci a uložení do databáze, po zveřejnění a vystavení výstupního API nad daty.

1. Analýza datové sady

 • proces získání dat (PULL, PUSH)
 • typ a velikost dat
 • formát uložení a cílová DB (mongo, postgresql)

2. Vytvoření schémat pro dataset (Schema Definitions)

Viz: gitlab.com/operator-ict/golemio/code/schema-definitions-public/blob/master/docs/new_dataset_integration.md.

3. Input Gateway

 • git repo: https://gitlab.com/operator-ict/golemio/code/input-gateway
 • tento krok pouze pokud jsou data posílána aktivně ze zdroje (PUSH)
 • vytvoření endpointu pro příjem dat
 • validace příchozích dat
 • odeslání dat do fronty
 • dokumentace (OpenAPI)

Viz: gitlab.com/operator-ict/golemio/code/input-gateway/blob/master/docs/new_dataset_integration.md.

4. Integration Engine

 • git repo: gitlab.com/operator-ict/golemio/code/integration-engine
 • vytvoření transformace dat, např. modules/NewDataset/NewDatasetTransformation.ts
 • vytvoření workera, např. modules/NewDataset/NewDatasetWorker.ts
 • přidání záznamu do queueDefinitions.ts
 • nadefinování datového zdroje ve workeru, pouze pokud je data nutné aktivně stahovat (PULL)
 • nadefinování modelu ve workeru
 • samotná implementace metod pro zpracování zpráv z front, celá logika
 • napsání testů
 • dokumentace (docs/datasets.md)

Viz: gitlab.com/operator-ict/golemio/code/integration-engine/blob/master/docs/new_dataset_integration.md.

5. Definice cron tasku

6. Output Gateway

Viz: gitlab.com/operator-ict/golemio/code/output-gateway/blob/master/docs/new_dataset_integration.md.