Otevřená data & API

V rámci projektu poskytuje široké veřejnosti data k dalšímu použití jako tzv. Open Data. Data jsou povahou realtime data, statistická data, popř. číselníky, katalogy a mapová data.

Možnosti přístupu

  • Opendata katalog Hlavního města Prahy (opendata.praha.eu)
    • Exporty dat s meta informacemi o struktuře, povaze, zdroji, četnosti aktualizace, kontaktní osobě atd.
    • Stálé URL pro datové sady
    • Katalogizace v rámci NKOD (data.gov.cz)
  • Public API - Realtime přístup do Datové platformy Golemio

Publikovaná data v katalogu OD

Operátor ICT provozuje pro HMP katalog otevřených dat, na data, která zvěřejňuje z projektu Golemio se lze dostat na opendata.praha.eu/dataset?organization=operatorict.

Přístup k veřejnému API

API Dokumentace

golemioapi.docs.apiary.io


Na tomto linku najdete kompletní dokumentaci našeho REST API, vč. popisu jednotlivých endpointů a metod, ukázkových requestů, popisu struktury a ukázek návratových dat, hlaviček requestů a možnosti testovacího (mock/sandbox) serveru nebo generování kódu pro volání API v různých jazycích (cURL, Node.js, Java, Python,…).

API URL

https://api.golemio.cz/version/route

Zabezpečení

Využíváme JWT token / vygenerovaný API klíč.

Registrace uživatele

Na stránce api.golemio.cz/api-keys si lze po bezplatné registraci a ověření přes váš email vygenerovat api-key pro přístup k API.

Přístup bez registrace

Registrace je bezplatná, stejně tak i využítí open dat z Datové platformy, nicméně i pro neregistrované máme možnost data otestovat a sice přes dočasný API klíč.

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6ImludGVybmFsX2RlbW9AZ29sZW1pby5jeiIsImlkIjoxMTg3LCJuYW1lIjpudWxsLCJzdXJuYW1lIjpudWxsLCJpYXQiOjE2NDc5NTg5NjIsImV4cCI6MTE2NDc5NTg5NjIsImlzcyI6ImdvbGVtaW8iLCJqdGkiOiI5ZTNkYTU1Zi1lMzlmLTRiZDItOWE0My0xYmViNzkzMmJmNGMifQ.KZnL4cz0SXR7a05KDZq9xCVAgdavwmtfdfUXtwyvR5U

POZOR - tento klíč má omezený rate-limit a může být kdykoliv revalidován! Použití je doporučeno výhradně pro testovací účely.