Open Source

Zdrojový kód celého projektu zveřejňujeme jako Open Source pod licencí MIT.

Git

Centrální skupinu repozitářů projektu najdete na gitlab.com/operator-ict/golemio/. Tyto repozitáře zároveň slouží i pro nás jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme. Pokud se tedy do projektu rozhodnete přispět, stačí s navrhovanou změnou vytvořit merge request ve správném formátu a po jeho odsouhlasení a přijetí do repozitáře bude změna automaticky nasazena do (ve výsledku až produkčního) prostředí Datové platformy Golemio. Nezapomeňte si však přečíst contribution guidelines u každého projektu.

Sami ❤ OpenSource a hodně ho využíváme, závisíme na množství volně dostupných balíčků (zejména z ekosystému npmjs.com). V rámci projektu i sami publikujeme některé balíčky přímo na NPMjs (k jednoduchému použití jak pro nás, tak případně na ostatních projektech), jako např.:

@golemio/errors

@golemio/utils

@golemio/validator


Upozornění! Zveřejňování zdrojových kódů společně s dokumentací modulů Datové platformy Golemio je postupné a bude probíhat v druhé polovině roku 2019. Je tak možné, že některé části nebudou fungovat bez logicky závislých modulů / databází apod. Máte-li však k něčemu dotazy, neváhejte se na nás ihned obrátit na golemio@operatorict.cz.