Schema Definitions

Samostatný modul pro uložení schémat jednotlivých datových sad, jejich popisu a metadat. Ostatní moduly toto používají např. pro validaci dle daného schématu, nebo definici schématu pro uložení do DB. Centrální modul pro popis a definici datových sad.

Kód

gitlab.com/operator-ict/golemio/code/schema-definitions-public

Zde najdete git repozitář s kompletními kódy modulu pod licencí MIT. Tento repozitář zároveň slouží jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme.

Programátorská dokumentace

operator-ict.gitlab.io/golemio/code/schema-definitions-public/