Output Gateway

Bezstavový server, výstupní RESTful API nad integrovanými datovými sadami nadefinované dle popisu Apiary. Má přístup do databází, provádí dotazy do databází s možností parametrizace dotazů, provádí vyhledávání (dle lokace nebo ostatních parametrů), filtrování, stránkování. Cachuje výsledky dotazů a sestavuje výsledné odpovědi a poskytuje data v jednotném výstupním formátu přes jednotné REST API. Realizováno jako Node.js/Express aplikace. Psáno v TypeScript, používá Mongoose, Sequelize ORM, Redis pro cachování. Testované přes Dredd API testy dle dokumentace Apiary.

Kód

gitlab.com/operator-ict/golemio/code/output-gateway

Zde najdete git repozitář s kompletními kódy modulu pod licencí MIT. Tento repozitář zároveň slouží jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme.

Programátorská dokumentace

operator-ict.gitlab.io/golemio/code/output-gateway/