Integration Engine

Integrační komponenta pro příjem, transformaci, agregaci, obohacení a ukládání dat do DB. Celkově processing dat. Komunikace (požadavky, data,..) probíhá přes Message Queue případně RESTful API (zatím není implementováno), synchronizace přes Message Queue. Hlavní komponenty jsou Workery, které provádí nadefinované operace s daty. Data (nebo zprávu k provedení úkonu) si vyzvedávají z frontového systému a jednotlivě nezávisle zpracovávají. Provádí výpočetně náročné operace. Aplikace nemusí data jen přijímat, ale na podnět (z Message Broker) si data stáhne a zpracuje (polling). Realizováno jako Node.js aplikace. Psáno v TypeScript, používá Mongoose a Sequelize ORM pro připojení k DB, amqplib pro připojení k RabbitMQ.

Kód

gitlab.com/operator-ict/golemio/code/integration-engine

Zde najdete git repozitář s kompletními kódy modulu pod licencí MIT. Tento repozitář zároveň slouží jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme.

Programátorská dokumentace

operator-ict.gitlab.io/golemio/code/integration-engine/