Cron Tasks

Cron řídí časově spouštěné úkony, generuje v dané časy zprávy bez obsahu do fronty (Message Broker), sloužící jako trigger pro spouštění některých úkonů systému (aktualizace dat, spouštění výpočtů apod.), zpravidla pro vyzvednutí a zpracování jedním z workerů v Integration Engine.

Kód

gitlab.com/operator-ict/golemio/code/cron

Zde najdete git repozitář s kompletními kódy modulu pod licencí MIT. Tento repozitář zároveň slouží jako primární zdroj pro provozní prostředí datové platformy Golemio. Co publikujeme, sami používáme.