Programátorská dokumentace

Centrální repozitář projektu najdete na gitlab.com/operator-ict/golemio/

Všechny repozitáře s kódy automaticky generují SW dokumentaci ke svým třídám, funkcím, rozhraním. Pro generování této programátorské dokumentace používáme TypeDoc

U každého modulu v sekci Integrační moduly najdete odkaz na veřejně dostupný repozitář k projektu a odkaz na publikovanou programátorskou dokumentaci k poslední (master) verzi projektu. Pro veškeré verzování všech součástí projektu striktně dodržujeme semantické verzování (semver).

Odkazy na programátorské dokumentace všech modulů

Repozitář této dokumentace

Tato dokumentace na gitlab.com/operator-ict/golemio/documentation

Code Contribution

Neváhejte přispět do projektů nebo jakékoliv dokumentace. Co se týče kódu, dodržujte prosím contribution guidelines. Nové změny navrhujte přes merge requesty.