Dokumentace rozhraní

Dokumentace všech aplikačních rozhraní mezi částmi systému i rozhraní poskytovaných třetím stranám včetně použitých protokolů, formát dat, jednotlivých metod, zabezpečení a popis připojení dalšího konzumenta rozhraní


Popis typu jednotlivých rozhraní mezi moduly datové platformy golemio je v sekci Architektura systému.

API

Golemio API

Popis rozhraní Message Broker