Architektura platformy

Schéma architektury

Níže v tabulce je seznam všech informací sloužící k popisu architektury a návrhu platformy ze všech možných úhlů pohledu.

Seznam dokumentace

Název Popis
Architektura systému Popis celkové architektury aplikace s vazbami na navazující systémy. Dokumentace obsahuje schémata pro jednotlivé popisované oblasti v rozsahu standardní architektonické dokumentace.
Uživatelská dokumentace Dokument popisující uživatelské rozhraní, ovládání jednotlivých prvků aplikace i administrátorské části. Slouží pro kompletní zaškolení nových pracovníků.
Databáze Detailní dokumentace databázové vrstvy
Provoz Komplexní popis dohledu dostupnosti, výkonu, bezpečnosti. Popis možností integrace na dohledová řešení vyšší úrovně a napojení na servicedesk řešení třetích stran.
Instalace Instalační dokumentaci pro jednotlivé části v rozsahu popisu jednotlivých kroků, aby bylo možné realizovat instalaci řešení bez podpory dodavatele či hlubší znalosti instalovaných částí.
Testování Testovací scénáře, způsobu testování a integrační testy pro ověřování funkčnosti aplikačního prostředí při standardním běhu.
Havárie Havarijních scénáře a jejich postup řešení s popsanými dopady na prostředí vše v souladu s požadovanými SLA. Popis nejkrizovějších situací možných selhání řešení.
Verzování Dokumentace pro verzování aplikačního řešení popisující principy povyšování verzí. Postupy přes provozovaná prostředí vedoucí k nasazení aktuální verze do produkčního běhu.
Dokumentace rozhraní Dokumentace všech aplikačních rozhraní mezi částmi systému i rozhraní poskytovaných třetím stranám včetně použitých protokolů, formát dat, jednotlivých metod, zabezpečení a popis připojení dalšího konzumenta rozhraní.
Programátorská dokumentace Použité třídy, interface, struktury, moduly aplikace s popisem funkcionality a s možností využití této dokumentace pro využití stávající funkcionality při rozšíření aplikace.
Dokumentace zdrojových dat Dokument obsahující seznam použitých datových zdrojů a způsob komunikace s nimi a zpracování dat. Datové toky, způsob a četnost přenosů dat.
Zálohování Dokument popisující způsob, jakým se zálohují data v řešení, jak často, typu záloh, strategie zálohování, popis provedení manuální zálohy a kompletní popis obnovy záloh.

Obsah kapitoly