Dokumentace Datové platformy Golemio

Datová platforma je aplikační set pro poskytování sady služeb nad městskými daty - shromáždění dat z řady zdrojů a poskytovatelů (městské společnosti, externí systémy, OpenData, statická data), zpracování, transformace a konsolidace dat, datová analýza a následné poskytnutí výstupů a prezentace dat svým klientům, jak ve formě datových analýz, vizualizací, publikování OpenDat, nebo poskytování otevřeného realtime API.

Komu platforma slouží?

 • Klient - Magistrát a městské části
  • Analytické webové aplikace na míru
  • Tvorba veřejných výstupů dat
  • BI reporting, interaktivní analýzy a podklady pro rozhodování
  • Monitoring a alerting na základě realtime dat
 • Klient - Městské společnosti
  • BI reporting, tvorba analýz a podkladů
  • Realizace integrační mezivrtstvy mezi různými IT systémy
 • Klient - Komerční subjekty
  • Výměna dat sloužící městu pro lepší rozhodování
  • Otevřená spolupráce zlepšující městské služby
 • Klient - Veřejnost
  • Veřejné webové aplikace
  • Opendata
  • Public API pro integraci do aplikací třetích stran

Co umí platforma zpracovat?

 • Dopravní data:
  • polohy vozů MHD, realtime výpočet zpoždění
  • jízdní řády,
  • detektory průjezdů aut,
  • data o aktuální dopravní situaci (kongesce, nehody, výluky)
  • realtime parkovací situace (P+R, on-street v zonách placeného stání, komerční parkoviště, stání pro ZTP řidiče)
  • cyklosčítače (detektory průjezdů, mobilní cyklonavigace)
 • BI analýzy
  • analýza dopadu Airbnb, popř. jiných platforem
  • zpracování mapových podkladů (zóny placeného stání, katalogy služeb)
  • analýza chování uživatelů karty Lítačka
 • IoT zařízení (skrze API dodavatele)
  • senzory zaplněnosti odpadových nádob
  • energetický monitoring budov

Platformu v Praze tvoří především tým odborníků - konzultantů, produktáků, datových analytiků a vývojářů, kde SW je pouze jejich nástroj.

Cílem projektu je vytvořit jednotnou platformu pro data z tzv. Smart City oblasti, tedy oblasti senzorických dat, dat z nových technologií a aplikací. Nechceme být datovým hrobem pro všechna data ze všech IT systémů města bez dalšího účelu a využití.

Více na golemio.cz

Přispějte

Neváhejte přispět do projektů nebo jakékoliv dokumentace (tato dokumentace je dostupná na gitlab.com/operator-ict/golemio/documentation, budeme rádi když nám ji pomůžete vylepšit).

Nové změny navrhujte přes merge requesty.

Co se týče kódu, dodržujte prosím contribution guidelines.

Autor Datové platformy Golemio

Software Datové platformy Golemio byl vytvořen společností Operátor ICT a.s..


Logo Operator ICT

Logo Praha